CLB SQC Bình Định
 
      
 Edit
Official NameCâu lạc bộ bóng đá SQC Bình Định
         Addressunknown
, Vietnam
E-Mailunknown
Phone & Faxunknown / unknownClub Colorsunknown
Nickname(s)unknown
 
 
Club History & Honours
__.__.1975  -  foundation as Câu lạc bộ bóng đá Pisico Bình Định
__.__.2001  -  renaming in Câu lạc bộ bóng đá Pisico Bình Định Quy Nhơn
__.__.2007  -  renaming in Câu lạc bộ bóng đá Boss Bình Định
__.__.2010  -  renaming in Câu lạc bộ bóng đá SQC Bình Định
__.__.2013  -  dissolution
Historical Club Logos

???? - 2010
Trophies
  • 2 x
    Cúp Quốc Gia
 
 Copyright ©2015 Data Sports Group. All rights reserved.
Data provided by Data Sports Group.