CLB Sài Gòn
 
      
 Edit
Official Nameunknown
         Addressunknown
, Vietnam
Websiteunknown
E-Mailunknown
Phone & Faxunknown / unknownClub Colorsunknown
Nickname(s)Thể Công
 
 
Club History & Honours
23.09.1954  -  foundation as đoàn công tác Thể dục Thể Thao Quân đội (Thể Công)
__.__.2004  -  renaming in Thể Công Viettel
01.09.2004  -  renaming in đoàn công tác Thể dục Thể Thao Quân đội (Thể Công)
__.__.2008  -  renaming in Thể Công Viettel
25.09.2009  -  dissolution
__.10.2009  -  new foundation as Trung Tâm đào tạo Bóng Đá Viettel
__.__.2011  -  renaming in Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội
__.__.2016  -  renaming in Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn
Historical Club Logos

????

???? - 2009

????

2011 - 2013

2014 - 2016
Trophies
  • 5 x
    V-League
  • 1 x
    Siêu Cúp bóng đá Quốc gia
 
 Copyright ©2015 Data Sports Group. All rights reserved.
Data provided by Data Sports Group.