CLB Ximăng Xuân Thành Sài Gòn
 
      
 Edit
Official NameCâu lạc bộ bóng đá Ximăng Xuân Thành Sài Gòn
         Addressunknown
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Websiteunknown
E-Mailunknown
Phone & Faxunknown / unknownClub Colorsunknown
Nickname(s)unknown
 
 
Club History & Honours
__.__.????  -  foundation as Xuân Thành GMIC Hà Tĩnh
__.__.2010  -  renaming in CLB Sài Gòn Xuân Thành
__.__.2011  -  renaming in Sài Gòn FC
__.__.2012  -  renaming in CLB Sài Gòn Xuân Thành
__.__.2013  -  renaming in CLB Ximăng Xuân Thành Sài
Historical Club Logos

2011 - 2012
Trophies
  • 1 x
    Cúp Quốc Gia
 
 Copyright ©2015 Data Sports Group. All rights reserved.
Data provided by Data Sports Group.