Club Logo   Club Data                  Correction
 logo of PFK Akademik Svishhov 
Official:ФК Академик Свищов Stadium:Akademik
Adress:ul. Car Osvoboditel 2
Svishhov 5250
Phone:+359 (745) 23554
Fax: 
Website:www.akademik.hit.bg
E-Mail:
Colours:Blue - White
Nickname(s):

Club History  -  PFK Akademik Svishhov
10.11.1949 - Fusion von Slavia Svishtov with Blagoy Kopchev General to DSO Strojtel Svishhov
1957 - merger with Dinamo Svishhov, Cerveno Zname Svishhov, Spartak Svishhov, Lokomotiv Svishhov and DNA Svishhov to SFD Akademik Svishhov
1985 - renaming in FK Akademik Svishhov
2003 - renaming in PFK Akademik Svishhov


Historical Logos  -  PFK Akademik Svishhov


????  


????  


????  


????