Club Logo   Club Data                  Correction
 logo of TJ Baník Ružiná
 
TJ Baník Ružiná
AddressWebsiteE-Mail
Ružiná č. 102
98552 Divín
Official Websitetjbanikruzina@gmail.com
Official NameNickname(s)Phone
FoundedClub ColorsFax
1950

Club History  -  TJ Baník Ružiná
__.__.1950  -  foundation as TJ Baník Ružiná


Historical Logos  -  TJ Baník Ružiná


????  


????   Copyright ©2015 Data Sports Group. All rights reserved.
Data provided by Data Sports Group.